För att följa bestämmelserna i lag 34/2002 av den 11 juli, Tjänster av informationssamhället och elektronisk handel (LSSICE), de allmänna informationsuppgifterna på webbplatsen www. taxiairporttonerja.com:

Ägandet av domännamnet www.taxiairporttonerja.com tillhör:

Jaime Tours, S.L.

Kontor: C /Pintada 79 29780 Nerja

Telefon: 952 52 27 90

E-post: info@taxiairporttonerja.com

OBJECT

Webbplatsen www.taxiairporttonerja.com erbjuds för att informera om tjänsterna i Jaime Tours fastigheter.

Sekretess och skydd av personuppgifter

Jaime Tours har antagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att anpassa sin verksamhet till den organiska lagen 15/1999, den 13 december om skydd av personuppgifter, samt bestämmelserna i kungligt dekret 1720 /2007, den 21 december, genom vilket förordningen om utveckling av den organiska lagen om skydd av data godkänns.

Dina uppgifter kommer att behandlas hela tiden i enlighet med bestämmelserna om dataskydd, säkerställa informationens sekretess och integritet, med hänsyn till teknikens tillstånd, arten av de lagrade uppgifterna och de risker för vilka exponeras, allt i enlighet med bestämmelserna i kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december, som godkänner förordningarna för utveckling av den organiska lagen om dataskydd. De olika sektionerna där personuppgifter samlas in och behandlas beskrivs nedan.

Avsnitt "Kontakt"

Personuppgifter som erhållits via kontaktformuläret kommer endast att användas för att adressera din förfrågan och /eller begäran om information. Uppgifterna som samlas in kommer inte att inkorporeras i någon personlig fil, såvida inte den typ av ansökan du skickar oss kräver det, i vilket fall vi informerar dig enligt villkoren i artikel 5 i LOPD före inkorporering av dina personuppgifter i en Jaime Tours-fil.

Utövande av rättigheter

Som anges i artiklarna 15 och följande av LOPD kan den berörda personen utöva sin rätt till tillgång, upphävande, motstånd och /eller rättelse genom att skicka ett mail till info@taxiairporttonerja.com.

Jaime Tours förbehåller sig rätten att ändra sin dataskyddspolitik i enlighet med dess kriterier, eller på grund av en lagstiftning, rättspraxis eller affärspraxisändring. Om Jaime Tours introducerar någon ändring kommer den nya texten att publiceras på samma sida där användaren kan ha kunskap om dataskyddspolitiken. I vilket fall som helst kommer förhållandet med användarna att regleras av reglerna som tillhandahålls vid det exakta tillfället när webbplatsen är åtkomst.

ANVÄNDNING AV KOKOR

För mer information om de cookies som används på den här webbplatsen kan användaren se vår avsnitt om cookies policy.

LÄNKAR TILL PARTNERS WEBSITER

Vid länkar till tredje parts webbplatser regleras användaren av användarvillkoren och sekretesspolicyen för den nya webbplatsen och accepterar att www.taxiairporttonerja.com inte ansvarar eller har laglig skyldighet att använda av sådana webbplatser.

COPYRIGHT

Alla varumärken, logotyper, varunamn, kännetecken, tjänster, innehåll, texter, fotografier, grafik, bilder, program, länkar och information av något slag som visas på denna webbplats är skyddade av immateriella rättigheter, genom som inte får reproduceras, distribueras, kommuniceras offentligt, omvandlas eller modifieras utan uttryckligt tillstånd från sin legitima ägare.

Ändringar i användarvillkoren

www.taxiairporttonerja.com förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren och sekretesspolicy när den anser det lämpligt. Användaren förbinder sig att granska innehållet i dessa användarvillkor och sekretesspolicy, eftersom de kan ändras utan föregående meddelande. På samma sätt förstår och accepterar vi alla de klausuler som finns i detta dokument. Det är ensam ansvar för användaren att granska ovannämnda termer.

Våra partners och kunder